Idea

Idea , która nam przyświeca nawiązuje do działań Instytutu Gallupa, w którym badane są silne, będące podstawą sukcesu, cechy jednostki. Cechy takie ma każdy człowiek, niezależnie od tego jakie ma wyobrażenie na swój temat, często nie jesteśmy tego świadomi. Cechy tę odnosza się do obszaru: myślenia, działania, budowania relacji, wpływania na innych. Cechy te w naturalny sposób ujawniają się i można je rozwijać je w trakcie wspólnych działań.

Działania (na wstępie do działań)

Planowane działania wynikają z aktualnej potrzeby grupy. Potrzeby te są rozpoznawane stopniowo w trakcie cotygodniowych spotkań grupowych w Klubie. Prowadzą do inkubacji pomysłu i opracowania projektu jego realizacji. Pierwszym projektem, który udało nam się zrealizować jest ­ projekt Wolni Razem. Obejmował następujące działania (tutaj działania wymienione).

Skutkiem realizacji projektu – powstał Apetyt na następne działanie i nową wspólna przygodę. Zapoczątkowane w projekcie Wolni Razem wątki chcielibyśmy rozwinąć i pogłębić. Jako zysk uzyskany w tym projekcie uczestnicy wymieniali między innymi ocieplenie wzajemnych relacji, poprawę samopoczucia, poczucie komfortu we wzajemnej obecności, zmianę obrazu służby zdrowia, lepsze rozumienie działania instytucji. Padło również stwierdzenie, że sam wystrój sali spotkań Klubu „nabrał on sensu”. Ogólnie mówiąc – spotkania w Klubie Pacjenta – nabrały więcej sensu i kolorytu.

Inkubacja

W podsumowującej dyskusji zarysował się pomysł na następny projekt nazwany roboczo: ”Kuźnia talentów,” „Kuźnia „ „2 D„ Dodatkowa Diagnoza.” Idea jest taka – by diagnozę lekarską uzupełnić diagnozą silnych stron. Aktualną potrzebą grupy jest pogłębienie tematów „sił” (talentów). Będziemy dążyć do zwiększenia liczby uczestników, którzy zapoznali się ze swoimi talentami, a także głębiej omówić ich znaczenia i przejawy, tak aby mieć większe zrozumienia siebie nawzajem. Oczekujemy, że w trakcie tego procesu i dyskusji pojawi nam się pomysł konkretnego działania tak aby temat nie pozostał tylko na poziomie teoretycznym.

Jeżeli chciałbyś do nas dołączyć zapraszamy do testu i współpracy.