O grupie

Nasza grupa wywodzi się z Klubu Perła. Nie jest tworem stałym. Jest zjawiskiem, które wyłania się i znika wraz z podejmowanym działaniem na rzecz – społeczności. Grupa ma charakter otwarty. Łączy ludzi, którzy poprzez działanie ze sobą chcą zbliżyć się do siebie, poznać swoje mocne i słabe strony i uczynić twórczy gest na rzecz ogółu. Rozwiązywanie nowych, niecodziennych problemów uświadamia nam własne ograniczenia ale również daje szanse na ich przekraczanie. To co nas motywuje to potrzeba samopoznania – na różnych płaszczyznach:osobistej i grupowej. Wierzymy, że  pogłębiona wiedza o sobie i  prawach działających w grupie – pozwala uruchomić nowe pokłady pozytywnej energii i związanej z tym radości. I tą wiedzą i radością chcemy dzielić się z tymi, którzy  póki co – są skupieni  tylko  na sobie .

Idea, która nam przyświeca nawiązuje do działań Instytutu Gallupa, w którym badane są silne, będące podstawą sukcesu, cechy jednostki. Cechy takie ma każdy człowiek, niezależnie od tego jakie ma wyobrażenie na swój temat, często nie jesteśmy tego świadomi. Cechy tę odnosza się do obszaru: myślenia, działania, budowania relacji, wpływania na innych. Cechy te w naturalny sposób ujawniają się i można je rozwijać je w trakcie wspólnych działań.

 

Działania

Planowane działania wynikają z aktualnej  potrzeby grupy. Potrzeby te są rozpoznawane stopniowo w trakcie  cotygodniowych spotkań grupowych w Klubie. Prowadzą do  inkubacji pomysłu i  opracowania projektu jego realizacji. Pierwszym  projektem, który udało nam się zrealizować jest – projekt Wolni Razem. Obejmował następujące działania (patrz działania na stronie) Skutkiem realizacji projektu – powstał Apetyt na następne działanie i nową wspólna przygodę. Zapoczątkowane w projekcie Wolni Razem wątki chcielibyśmy rozwinąć i pogłębić. Jako zysk uzyskany w tym projekcie uczestnicy wymieniali między innymi ocieplenie wzajemnych  relacji, poprawę samopoczucia, poczucie komfortu we wzajemnej obecności, zmianę obrazu służby zdrowia, lepsze rozumienie działania instytucji. Padło również stwierdzenie, że sam wystrój sali spotkań Klubu „nabrał on sensu”. Ogólnie mówiąc – spotkania w Klubie Pacjenta – nabrały więcej sensu i kolorytu.

 

Inkubacja

W podsumowującej dyskusji zarysował się pomysł na następny projekt nazwany roboczo :”Kuźnia talentów,” „Kuźnia „  „2 D„ Dodatkowa Diagnoza.” Idea jest taka – by diagnozę lekarską uzupełnić diagnozą silnych stron.  Aktualną potrzebą grupy jest pogłębienie tematów „sił” (talentów). Będziemy dążyć do zwiększenia liczby uczestników, którzy zapoznali się ze swoimi talentami, a także głębiej omówić ich znaczenia i przejawy, tak aby mieć większe zrozumienia siebie nawzajem. Oczekujemy, że w trakcie tego procesu i dyskusji pojawi nam się pomysł konkretnego działania  tak aby temat nie pozostał tylko na poziomie teoretycznym.

Jeżeli chciałbyś do nas dołączyć zapraszamy do testu  i współpracy.