Odyseja Weinbacha, Opera Buffa

10931322_854381347950844_5947058591546509796_n

Byliśmy na przedstawieniu Opery Buffa i na filmie z otwarcia wystawy Kantora, w której Grupa Opera Buffa miała swój udział.
Obecnie mamy rok Kantora i jego przekaz artystyczny zostaje odczytany na nowo. Między innymi  wspomniano o zapisku z 1948 roku w którym Kantor proponuje wydobycie i umieszczenie na placu Unii Lubelskiej przęsła zatopionego w czasie wojny mostu. Temat  mostu bardzo poruszył Joannę  prawdopodobnie nie tylko dlatego, że jej ojciec jest inżynierem od budowy mostów, ale również dlatego, że zatopione przęsło w jakiś sposób nawiązuje do skarbów ukrytych w nas samych, tak jak perły, o których nic nie wiemy dopóki nie zanurkujemy w głąb naszego umysłu.
Zespół teatralny jest przykładem tego, ile można zdziałać gdy się jest razem. Przedstawienie – trudne, bo wymykające się przeciętnej, prostej i coraz bardziej upraszczającej się sztuce. Czy w ogóle istnieje jeszcze awangarda po za tymi, którzy szukają własnej autentycznej drogi życia, i co czasem wiąże się z dużym napięciem psychicznym, lub nawet  kryzysem wymagającym pobytu w szpitalu. I diagnozą, której jak dowiedzieliśmy się przy okazji podlegał również Archimedes. On również znalazł w wodzie jakieś ciało. Ciekawe – o ile obniży się poziom wody w Wiśle , jeżeli przęsło mostu zostanie  wyjęte.