Tagwspólnota

Grupa teatralna

Grupa teatralna

Szukam ludzi, którzy są gotowi do podjęcia wyzwania jakim jest słuchanie historii ludzkich, rozumienia i wydobywania z nich potencjałów, na których można budować przyszłość.