Terapia tańcem i ruchem

Innym  bardzo interesującym punktem programu był warsztat,  na którym zapoznaliśmy się   z metodą terapeutyczną rozwijaną przez Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem. W bardzo prostych ćwiczeniach, podpartych muzyką mogliśmy doświadczyć relaksu i zwiększenia świadomości ciała, odczucia własnego ruchu, i związku ciała i umysłu. Zostaliśmy obdarowani nową wiedzą o samych sobie, dającą podstawę do lepszego funkcjonowania w świecie emocji i myśli a więc i na radzenie sobie w chwilach  stresu i napięcia a także możliwości czerpania satysfakcji z samego, świadomego ruchu np.  ruchu przy muzyce, który może ale nie musi przemienić się w taniec. Spotkanie miało miejsce na terenie Domu Opieki Społecznej „Pod Daszkiem”, który użyczył nam sali  i wzięły w nim udział osoby korzystające z tego miejsca co dało nam pomysł kontynuacji takiej współpracy w przyszłości.