Uważność

Zrównoważona świadomość – pozwala na dokonywanie racjonalnych wyborów i wprowadzaniu pozytywnych zmian w życiu.

W warsztacie poświęconym uważności- chcieliśmy zwrócić uwagę na wrodzoną nam zdolność czerpania energii z bezpośrednich doświadczeń zmysłowych a także, że powracanie do stanu czystej uważności jest dobrym antidotum na wyciszenie i uspokojenie umysłu  a, połączone zwłaszcza ze świadomym  oddechem, staje się sposobem utrzymywaniu – zrównoważonej świadomości.

Zrównoważona świadomość – pozwala na dokonywanie racjonalnych wyborów i wprowadzaniu pozytywnych zmian w życiu.