Wycieczka do Łazienek Królewskich (okiem uczestniczki)

Cennym momentem naszej wspólnej przygody w projekcie Wolni Razem – była wycieczka do Łazienek, gdzie jeden z nas pokazywał nam park widziany oczami botanika. Dostaliśmy kartki na których mieliśmy zanotować nazwy drzew i krzewów oraz spotykane ptaki i zwierzęta. Sytuacja ta była okazją do poznania nowych osób i zakończyła się, wizytą u księdza Twardowskiego, którego poezji razem wysłuchaliśmy a potem – poszliśmy do kawiarni, gdzie wypiliśmy pyszną kawę śmiejąc się przy tym bo kawiarnia nazywa się  Browarnia.

Zainspirowany tą wycieczką jeden z uczestników w dwa tygodnie później sam zorganizował wycieczkę do Puszczy Kampinowskiej.