Działania

Nasze spotkania odbywają się co tydzień.

W ramach projektu Wolni Razem każde spotkanie miało odrębny charakter.  Na wstępie zaprosiliśmy kadrę ośrodka i przedstawiliśmy projekt naszych działań czyli tematy kolejnych spotkań.

Oto one:

 1. Odkrywanie talentów, ich rola w procesie terapeutycznym i wprowadzenia pozytywnych zmian w życiu,
 2. Spotkania indywidualne (coachingowe) dotyczące wyników testu silnych stron według metody Gallupa ,
 3. Wprowadzenie do praktyki uważności i współczucia,
 4. Terapia ruchem,
 5. Świadome odżywianie (co jemy i dlaczego, jaki mamy wybór)
 6. Prezentacja zainteresowań i talentów członków Klubu:
  1. Wycieczka do Łazienek Królewskich połączona z wykładem o ptakach i treningiem uważności przez pasjonata przyrody
  2. wystawa fotografii przyrody
  3. wernisaż prac plastycznych.
 7. Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Woli „Lepiej żyć lepiej” dotyczące problemów związanych z kryzysem psychicznym i szukanie rozwiązań indywidualnych i systemowych Udział wzięli: psychiatra, psycholog, osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego, członkowie osób dotkniętych kryzysem,
 8. Symboliczne posadzenie drzewka wolności na terenie Szpitala Wolskiego (Międzynarodowy Dzień Zdrowia Psychicznego, 8 października 2014 roku.)
 9. Proces grupowy – temat: Lekarz – Pacjent wzajemne relacje,
 10. Stworzenie strony internetowej – Wolni Razem , która odwiedzasz i do której tworzenia Ciebie zapraszamy.

 

Działania w grupie dają moc. Zapraszamy Ciebie i wszystkich, którzy chcieliby w przyszłości zaprojektować działanie i wspólnie je wykonać po to aby doświadczyć własnych potencjałów i sprawdzić się w działaniu.

Jeśli podejmujesz coś ponad codzienny, niezbędny wysiłek dostajesz dodatkową energię, zwłaszcza jeżeli stajesz się świadomy własnych talentów i rozpoznajesz talenty innych.