Refleksje i dialogRefleksje i dialog

drzewko-bigRysunek przedstawia drzewo :

Nad ziemią wznosi się konar i jego korona. Konar łączy koronę z korzeniami. Korzenie są ukryte: dwa nakładające się koła odczytywać można jako relacja między jednostką a sytuacją zewnętrzną, czy też relacja między dwoma osobami, które wchodzą w kontakt ze sob: jest to miejsce spotkania Ja z Ty, dwóch rzeczywistości, które współdziałając ze sobą tworzą nadrzędną jakość – koronę drzewa – świadomość. Taka wizja prowadzi do zobaczenia, że niezależnie – za kogo się uważamy i w jakim punkcie swojego życia jesteśmy w relacji z TY – możemy wznosić się ku koronie drzewa. ku większej szerszej perspektywie. Ogrodniczka, podlewająca drzewo reprezentuje terapeutę, nauczyciela ,przyjaciela, osobę, instytucję wspierającą rozwój. Ogrodniczką jest, każdy kto znalazł swoje Drzewo i o nie dba.

Tyle o idei.

Człowiek jest istotą wielowymiarową. Pozytywne zmiany mogą nastąpić dzięki innemu spojrzeniu na daną sprawę. To inne – czasem – spojrzenie na daną sprawę przychodzi samo – ale może być uzyskiwane w kontakcie z inną osobą ( temu służy psychoterapia). Pozytywna zmiana jest czasem niemożliwa do uzyskania bo – trudno o otwarcie się na kontakt z inną osobą. Trudność ta polega na braku zaufania. Brak zaufania – wynika z negatywnego doświadczenia kontaktu w obszarze spotkania JA- TY.

Brak kontaktu – obrona przed wejściem w relację JA_TY pozostawia jednostkę w jej własnej, subiektywnej i często bolesnej rzeczywistości. (Doświadczenie z T : – nie mogliśmy zatrzymać strumienia jego negatywnych myśli i otworzyć go na dialog. Nie był w stanie w tamtym momencie zmienić punktu widzenia , chociaż całe jego zachowanie było krzykiem o pomoc.) Wielu z nas ma obszar zranienia, który uniemożliwia – płynny przepływ energii i blokuje realizację wartości, które są dla nas ważne.

Pytanie czy samopomocowa grupa -przy Centrum Zdrowia Psychicznego – może stworzyć taki program by uczestniczące w nim osoby – mogły zdobyć pozytywne doświadczenie, które może mieć wpływ na poprawę własnego wizerunku i swojej sytuacji życiowej. Czy możemy stworzyć taki program na rzecz – kilku konkretnych osób? Zdarza się to często – gdy mamy do czynienia z chorobą psychiczną. Mity związane z chorobą – obniżają poczucie własnej wartości i własnych możliwości. Aby przeciwdziałać tej tendencji – promujemy program – POZNAJ SWÓJ TALENT- jako podstawę pozytywnej zmiany. Poznaj swój talent – bazuje na teście Instytutu Gallupa i serii rozmów z tym związaną.

Rozmowa na temat pozytywnych właściwości – nie musi być rozmową profesjonalisty.  Jednocześnie – trzeba zdawać sobie sprawę, że rozmowa taka – dotykać może również obszaru zranienia. Pytanie jest – zatem – jak rozmawiać pozytywnie – jak prowadzić dialog – nie naruszając jednocześnie miejsc bolesnych. Jest to pytanie – o stronę. W stronę pozytywnego dialogu.

Naszym pragnieniem jest stworzenie ruchu aby mówić o naszych pozytywnych doświadczeniach i możliwościach. Jest to trudne w Polsce gdzie mamy zwyczaj narzekania na wszystko.  Polska w oczach cudzoziemców często uchodzi za kraj ludzi smutnych.

I ty możesz napisać o swoich problemach lub marzeniach. Wspólnie zastanowimy się nad drogami dojścia do konkretnych rezultatów.  Kontakt do nas znajdziesz w zakładce kontakt. Czekamy.